Mittved är ett familjeföretag som drivs av far och son. Vi producerar och säljer björk-  och blandved, främst i Västernorrland. Större delen av den ved vi levererar tar vi från vår egen skog i Härnösand, omkring 3 mil norr om Sundsvall.